Goed beer contact voor Gelten

Gepubliceerd op: 09-12-2017

Advies: Beer contact vanaf 180 dagen leeftijd, dagelijks 15 min is voldoende voor een goede stimulans bij de Gelten. Vanaf 180 dagen eerste berigheid vast stellen en op de kaart zetten! Tweede cyclus (berigheid) insemineren als de Gelten minimaal 145Kg zijn. Download onze checklist en kijk wat u kunt verbeteren!

Advies: Beer contact vanaf 180 dagen leeftijd, dagelijks 15 min is voldoende voor een goede stimulans bij de Gelten. Vanaf 180 dagen eerste berigheid vast stellen en op de kaart zetten! Tweede cyclus (berigheid) insemineren als de Gelten minimaal 145Kg zijn. Download onze checklist en kijk wat u kunt verbeteren!

Insemineren in tweede of derde bronst levert meer levend geboren biggen op in eerste worp. Zorg voor een beer met een goed libido. Vervang de beer regelmatig voor een jongere beer(minimaal 10 mnd oud). Het beste is twee beren van verschillende leeftijden. Met de beer in het hok is het beste om de gelten ook te laten wennen. Zorg voor een open hok afscheiding. Loop regelmatig langs de gelten zodat ze goed wennen aan mensen, niet alleen met enten! Daarnaast is het belangrijk om het juiste lichtregime te hebben 16 uur per dag minimaal 100 lux op oog hoogte van de dieren.